Megszentelődés, helyreállítás, megtartás

Hisszük hogy az újjászületés és megigazítás valóságosan is láthatóvá kell, hogy váljon a hívő életében.  A megszentelődés folyamatában a hívő felismeri régi élete szerint való testi gondolkodását és magatartását, és szabad döntése alapján hit által elkezd helyette Szellemben járni: engedi, hogy Jézus Krisztus gondolkodása és magatartása valósuljon meg életében.  A megszentelődés folyamatában szükséges, hogy a hívő odaszánja életét Istennek, keresse Őt imában és az Ige tanulmányozásában, és beépüljön az egymást építő hívők közösségébe.  

Hisszük, hogy a Szellemben járó hívőt Isten folyamatosan helyreállítja. Elméje megújul, a valóság hamis felfogása helyett igazsággal telik meg.  Akarata Isten céljait és szeretetét követi régi önző, önvédelmező és önigazoló céljai helyett.  Érzelmi sérülései meggyógyulnak Isten szerető közelségében, és testében is átélhet gyógyulást.  A helyreállítás testünk átváltozásával teljesedik be, Jézus Krisztus eljövetelekor.  

Hisszük, hogy a Krisztus kegyelmében bízó hívőt Isten minden kísértés és teher között megtartja az üdvösségben.  Szenvedéseit is javára fordítja, felszínre hozza testi megnyilvánulásait, és alázathoz segíti. 9 Ha elbukik, nem veti el, ha szükséges fiaként fenyíti.  Bibliai látásunk szerint az üdvösség műve hatástalanná válhat az egyén számára, ha tudatosan hátat fordít Isten kegyelmének. A bűnbánó ember számára azonban a kegyelem mindig elérhető. 

Igehelyek:

 

2Kor 7:1; Ef 4:17; 1Thess 4:3; 5:23

2Róm 6:12-16,19b; 8:11,13; Gal 2:16; 5:22; Ef 4:22-24

3t 26:41; Jn 17:17; 2Kor 7:1; Ef 6:18; Fil 2:3-5,12,13; 3:12; Zsid 10:24,25

4Róm 8:5,6; 12:2; 1Kor 2:9-13; 2Kor 10:4,5; 1Jn 5:20

5Róm 7:15,19; 8:2,4; Ef 6:6; 2Kor 5:14,15; Fil 2:17,18

6Ézs 53:4,5; Mt 11:28; Lk 4:18,19; Mk 16:17,18; 2Kor 1:3-5; Jak 5:16

7Róm 8:23; 1Kor 15:22,51-53; Jel 21:4

8Jn 6:39; 10:27-30; Róm 5:8-10; 8:35,37-39, 1Pt 1:5

9Róm 5:3-5; 2Kor 12:7b-9, 1Pt 4:1,2,12

10Zsid 12:5-7,11; 1Jn 2:1

11Gal 5:4; Zsid 3:12; 6:4,6

12Zsid 6:9; 4:15; Róm 8:33,34

 

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »