Közösségünk jellege

  • Protestáns, azaz minden emberi tekintély, megtapasztalás és hagyomány fölött állónak tekintjük a Szentírás kijelentését, az egyéni és gyülekezeti életet az abból megismert igazságoknak engedelmeskedve, folyamatosan ahhoz igazítva akarjuk kialakítani;

 

  • Evangéliumi, azaz gyülekezeti életünk, tanításunk középpontjában Jézus Krisztus személye és megváltó műve áll, amely egyedül képes az ember Istennel való közösségét helyreállítani, őt igazzá és szentté tenni;

 

  • Karizmatikus, azaz hisszük és igényeljük a Szentlélek minden, az apostoli korban működő megnyilvánulását (újjászületés, betöltekezés, Isten erejének és hatalmának munkái, ajándékok, vezetés, gyümölcsök, stb. …) ma is, a Hitvallásban és Szervezeti Szabályzatban rögzítettek szerint;

 

  • Szabadegyház, azaz gyülekezetünk az államhatalomtól teljes függetlenségben, olyan megtért és újjászületett tagok közösségeként kíván működni, akik hitüket érett módon, Jézus Krisztus mellett tudatosan döntve vállalják.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »