Jézus Krisztus személye és a megváltás műve

    Hisszük, hogy az örökkévaló Fiú megváltásunkért hozzánk hasonló emberré vált, miután anyja, Mária szűzi állapotban a Szent Szellem által fogant és megszülte Őt.  Isteni mivolta ezáltal nem szűnt meg, de önként adta fel örök dicsőségét és hatalmát, hogy emberként az Atya iránt teljes engedelmességben éljen.  Bűntelen életével bemutatta az Atya lényét és szeretetét.  Tökéletesen betöltötte Isten törvényét az egyedüli igaz és szent ember volt.  Ő volt a próféták által előre megígért Messiás.   Hisszük, hogy önként vállalt kereszthalálával Jézus Krisztus helyettes áldozat lett minden ember számára.  Magára vette bűneinket, betegségeinket, a bűnért járó átkot és halált, és megromlott bűnös természetünket.  Tökéletes engesztelést szerzett, helyreállitotta közösségünket az Atyával. Hisszük, hogy a harmadik napon az Atya feltámasztotta Jézust a halálból, aki megjelent tanítványainak,  majd visszatért a mennyei dicsőségbe, az Atya jobbjára, és elküldte a megígért Szent Szellemet.  Övé lett minden hatalom mennyen és földön. Szüntelen közbenjár a benne hivőkért, és egy napon visszatér értük, hogy örökké vele legyenek.  Nem csak halálában, de feltámadásában is helyettesünk lett: Általa járhatunk megújult életben.   Hisszük, hogy Isten személyválogatás nélkül mindenkinek felkínálja a Jézus Krisztus által szerzett megváltást, és az ember saját maga dönthet, hagy elfogadja vagy elutasitja. 

Igehelyek:

1Móz 1.; Zsolt 33:6,9; 100:3; Jer 10:16; Zsid 11:3; Jel 4:11

2Neh 9:6; Zsolt 104; 139:13-16; Jn 1:3; ApCs 17:24; Kol 1:16

31Móz 22:14; Jób 37:9-16; Zsolt 8:5; 67:5; 104:27;
Mt 10:30; ApCs 17:15,26; Róm 8:28; Zsid 1:3; 1Pt 3:12

4Mt 5:17, Mk 1:24, Jn 5:19, 30, 8:26, 2Kor5:21 IPt 2:22

5Ezs 11:1, 2, 9: 6, 53. rész, 61:1, Lk 4:18-21, Jn 5:39, 20: 31, Mt 16:16

6Mt 20:28, Róm 4:25, 5: 6-10, Ef 1: 7, 5:2, Zsid 7:27, 8:12-14

7Ézs 53: 4-8, Róm 6: 2-6, 8: 2, 2Kir 5: 21, Gal 3:13, 1Pt 1:17-21, Zsid 2:14

8Róm 3:25, 1Kor 1: 9, Zsid 4:16, 9:12, 10:14, 1Jn 2: 2

9Mt 28. rész, Jn 11:25, ApCs 2:31, 32, 4:2, 33, 13:31, 1Kor 15:3, 4

10Jn 14:16,17, ApCs 1: 4-8,11, 2:33, Ef 1: 20-23, 2:9-11, Zsid 9:24

11Mt 28:18; Jn 14:1-3; 1Kor 15:23; Kol 3:3,4; 1Tim 2:5; Zsid 7:25

12Jn 5:24; Gal 2:20; Ef 2:5,6; Kol 3:1; Róm 4:25; 6:5-8; 1Jn 5:20; 1Pt 1:3

13Mk 16:16; Jn 3:16-18; 6:40; ApCs 16:31; 1Tim 2:4; Tit 2:11; 2Pét 3:9

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »