Imádság és bizonyságtétel

Hisszük, hogy a hivő szüntelen gyakorolhatja Istennel való közösségét az imádság által. 1Megnyitjuk szívünket Isten előtt, Ő válaszol, mert gyönyörködik abban, ha megáldhatja gyermekeit. 2 Az imádsággal nem mi nyerjük meg Istent a mi akaratunknak, hanem szívünket hozzáformáljuk az Ő akaratához, gondolkodásához. 3 Az imádságban kifejezhetjük hódolatunkat, hálánkat, feltárhatjuk szükségeinket, megvallhatjuk bűneinket, közbenjárhatunk másokért, és szívünk kijelentést, vigasztalást, békességet kaphat. 4 A helyes imádság élő hiten, igaz Isten-ismereten alapul.

A Jézus Krisztus által megszerzett kegyelem birtokában bizalommal járulunk a mennyei Atyához. 5 Hisszük, hogy minden hívő feladata, hogy bizonyságot tegyen másoknak, a benne levő reménységről, és a naponta átélt kegyelemről; hogy a nem hívőket Istenhez vezesse, és a hívőket erősítse. 6 A bizonyságtételre a Szent Szellem ad ösztönzést és felhatalmazást, hogy eljusson mások szívéhez. 7 A hívők bizonyságtételét az őszinte szeretet, a szavak és tettek összhangja teszi teljessé. 8

 

Igehelyek

 

1 Mt 6:5-7; Mk 1:35; Ef 6:18; 2Thess5:17; Jak 4:2
2 Lk 11:9-13; Jn 11:41,42;16:23,24; Róm 8:15
3 Zsolt 34:19; Mt 8:8; 26:39; Lk 11:1-2; 1Jn 5:14
4 Zsolt 50:23; 86:9; 95:6; 131. rész; Ézs 62:6,7; Mt 6:11-13; Ef 3:20; Fil 4:6,7; 1Tim 2:1,2; 1Jn 1:9
5 Mk 11:24; Jn 4:23; 1Tim 2:8; Zsid 4:16; Jak 1:5,6; 1Pt 3:7
6 Lk 12:8,9; 24:47; ApCs 4:13; 29,33; 28:30,31; 1Pt 2:9; 3:15
7 Jn 15:26,27; ApCs 1:8; 5:32; 1Kor 2:13; Ef 6:18,19
8 Jn 13:34,35; 1Kor 2:4; 13:1,2; 1Thess 1:5; Tit 1:10,11,16; 3:8

 

 

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »