Return to Hittvallásunk

Család, hivatás és államhatalom

Hisszük, hogy Isten alkotása a házasság, a férfi és a nő egymás iránt egész életre elkötelezett szövetsége, 1 ahol szeretetben szolgálnak egymásnak, és megtapasztalhatják a testi-lelki-szellemi egység minden áldását. A szexuális kapcsolatot csak a házasságon belül fogadjuk el. 2 A gyermekeket Isten áldásának tekintjük. Egészséges fejlődésüket a szülők példamutató párkapcsolata, feltétel nélküli szeretete és egészséges fegyelmezése biztosítja. Elutasítjuk az abortuszt, de a családtervezés egyéb formáit gyülekezeti tagjaink lelkiismeretére bízzuk. 3

Támogatjuk a családok egységét. A hívő családtagnak a békesség megtartására kell törekedni, még akkor is, ha szembefordulnak vele az evangélium miatt, meggyőződése megtartása mellett. 4 Isten Igéje alapján a megromlott házasságok helyreállítására törekszünk, nem tekintjük megoldásnak a válást. 5 Ha ez nem lehetséges, későbbiekben bibliai látásunk alapján nem támogatjuk, de elfogadjuk az újraházasodást, ha megtörtént az elkövetett bűnökkel való őszinte szembenézés és megbánás. 6 Hisszük, hogy Isten által az egyedülálló is élhet teljes, boldog életet. 7 Szolgálatnak tekintünk minden Isten iránti hűséggel és felelősségtudattal végzett munkát, házimunkát és tanulást. A hitnek ezekben is meg kell nyilvánulnia. 8

Hisszük, hogy Isten rendelése az államhatalom a bűnök megfékezésére, az erények támogatására, a közbiztonság és a közjó előmozdítására. 9 Az Ige alapján tiszteljük a felsőbbséget, megtartjuk rendeléseit, ha azok nem ütköznek Isten rendelésébe. Imádkozunk értük, hogy feladatukat jól lássák el, és az evangélium hirdetését ne korlátozzák. 10 A katonai szolgálat tekintetében gyülekezeti tagjaink lelkiismeretére bízzuk, hogy milyen formában teljesítik kötelességüket 11

 

Igehelyek

 

1 1Móz 1:27,28; 2:18; Péld 18:22; 31:10,30,31; Préd 9:9

2 Ézs8:6,7; 1Kor 7:2-5; Ef 5:21-25,28-33;
Zsid 13:4; 1Pt 3:1,2,7

3 solt 127:3; Péld 22:6; Jer 29:6; Ef 6:4;
2Móz 20:13; Zsolt 139:13-16

4 1Kor 7:10-16

5 Zsolt 119:9,11; Mt 22:29; Jn 12:47-48;
Róm 15:4; 2Tim 3:16:17; Zsid 4:12

6 Jn 8:11b; 1Kor 7:9; 1Jn 1:9

7 Ézs 54:5,6; Mt 19:11,12; 1Kor 7:lb,7,8,32,39,40; 2Kor 11:2

8 1Móz 2:15; Péld 10:4; Jn 5:17; Ef 4:28;
Kol 3:22,23; 2Thess 3:10-12

9 Dán4:14; Róm 13:1,3-4; Kol 1:16

10 ApCs 5:28,29; Róm 13:2,5-7; 1Tim 2:1-2;
Tit 3:1; 1Pt 2:13,14, 16

11 Mt 26:52; Lk 3:14; 7:6- 9; ApCs 10:1,2,44-47

Translate »