Az üdvösség – bűnbocsánat, újjászületés, megigazulás

Hisszük, hogy a bűnös ember megtérés és hit által üdvösséget nyer: Isten bűnbocsánatot és új életet ad neki, igazzá teszi, megszenteli, helyreállítja és az üdvösségben megtartja. 

    Hisszük, hogy Jézus Krisztus értünk ontott vére által eltörölte minden bűnünket, felszabadított bűneink terhe és Isten ítélete alól.  A bűnbocsánat átéléséhez a hívő felismeri, megutálja, megvallja és elhagyja bűnét, valamint igyekszik jóvátenni a másoknak okozott kárt.  Az átélt bűnbocsánat természetes következménye, hogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. 
    

     Hisszük, hogy a kereszten Jézus Krisztus nem csak bűneinket, de régi bűnös természetünket (ó-ember) is hordozta, az Vele együtt meghalt és el lett temetve. Feltámadása által mi is új életet kaptunk. A hívő újjászületett, Isten fiává vált, az örök halál helyett örök életet nyert, Krisztus életét.  Ahogy azelőtt testi születésében Ádám bűne nyomán bőnös ember volt, úgy Szent Szellemtől születve Krisztus műve nyomán igaz emberré vált, ajándékképpen kapta Krisztus igazságát.  Felszabadult minden kárhoztató ítélet és a bűn hatalma alól.  Nem a törvény betöltése teszi igazzá, hanem a benne élő Krisztus. 

Igehelyek:

ApCs 16:31; Zsid 5:9; Ef 1:3
2Zsolt 32:5; Mt 26:28; Róm 5:18; 8:1
34Móz 5:7; Ez 20:43; Mt 3:6; Róm 12:9;
2Kor 7:10; 1Jn 1:9
4Mt 6:12; 18:33
5Gal 2:19, 20a; Róm 6:3-6; 7:4; Kol 3:3
6JEz 36:26,27; Jn 3:5,6; 2Knr 5: 17;
Gal 2:20; Jak 1:18; 1Pt 1:22,23
7Jn 1:14,17; Róm 3.21-26; 5:12,16-I9;
1Kor 1:30; 2Kor 5:21
8Jn 3:18; 5:24; Róm 6:2,6,7,11; 7:4,5; 8:1
9Jer 31:33; Róm 8:4; 10:4;
Gal 2:16,21; 3:23-27; 5:22,23

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »