Return to Hittvallásunk

A végső dolgok

Hisszük, hogy az ember létezése a fizikai halállal nem ér véget, csak földi testünk fejezi be működését. 1 Bibliai látásunk szerint a halál után a megváltottak élvezik Isten közelségét, a bűnösök tőle elszakadva szenvednek. Ez az állapot (melyről a Szentírás nem ad teljes képet) az eljövendő ítéletkor éri el teljességét. 2 Hisszük, hogy Jézus Krisztus ismét eljön erre a világra teljes hatalmával és dicsőségével. 3 Bibliai látásunk szerint először csak a hívők találkoznak vele: a meghaltak feltámadnak, az élők megdicsőült testet öltenek és együtt elragadtatunk Urunk elé. 4

Ez idő alatt zajlik a gonoszság beteljesedése, az Antikrisztus uralma a földön, aminek Jézus Krisztus mindenki által látható eljövetele és győzelme vet véget. 5 Megítéli az akkor élő népeket és megvalósítja földi uralmát, amelyet a Sátán által fellázított emberek végső lázadása zár le. 6 A végső lázadást a végső ítélet követi. Hisszük, hogy a végső ítéletkor a Sátán, a lázadó angyalok és az Istent elutasító emberek örök kárhozatra kerülnek. 7 A megváltottak örök dicsőségben, Isten közelségében élnek az újjáteremtett világon. Megdicsőült testükön nem fog többé a fájdalom, a betegség, a romlás és a halál. Nem lesz több bűn, szenvedés és szomorúság, Isten lesz minden mindenekben. 8

 

Igehelyek

 

1 Jób 19:25-27; Préd 12:7; Jn 11:25,26; 1Kor 15:16-20

2 Lk 16:22,23; 23:42,43; ApCs 7:56,59;
Róm 14:8; Fil 1:21,23; Zsid 9:27

3 Zsolt 127:3; Péld 22:6; Jer 29:6; Ef 6:4;
2Móz 20:13; Zsolt 139:13-16

4 Mt 24:36-42; 1Kor 15:22,23,51,52;
1Thess 4:15-17; 5:1-5

5 Dán 7:7,25-27; 2Thess 2:2-4,7-10;
Jel 13:1,4,5,8,11, 15-17; 19:11,19-21

6 Ézs 2:2-4; Zak 14:9,11,16;
Mt 19:28; 24:30,31; 25:31,32,46; Róm 11:25,26; Jel 20:1-4,7-10

7 Dán 12:2,3; Jn 5:28,29

8 Ézs 65:17,18; Róm 8:19,21; 1Kor 15:24-28,53,54;
2Pt 3:13; Jel 21:1-5

 

 

Translate »