A teremtés

A teremtés

A teremtés, a látható és a láthatatlan világ

   Hisszük, hogy az érzékekkel felfogható, látható világot Isten teremtette saját hatalmával és akarata szerint. 1 Az Ő alkotása a természet minden eleme, jelensége és élőlénye, a teremtett világ minden törvényszerűsége. 2 Isten nem csak létrehozta, de fenntartja, és gondoskodó szeretetével kormányozza a mindenséget. 3 Noha mindenütt jelen van, nem azonos a teremtett világgal és nem része annak. 4

   Hisszük, hogy a teremtés nem csak a látható anyagi, hanem a láthatatlan szellemi világból is áll. Ennek képviselői a Bibliában legtöbbször angyaloknak nevezett szellemi lények. 5 Nagyhatalmúak és bölcsek, de teremtmények, akik imádását a Szentírás tiltja. Igen nagy számúak, különböző feladattal és hatalmi fokozatban tevékenykednek. 6 Az Isten iránt hűséges, szent angyalok az Ő céljainak, üdvözítő tervének szolgái; óvják az istenfélőket, őrködnek az Egyház felett, Isten hírvivői és ítéletének végrehajtói. Noha szellemi létformában élnek, Isten akaratából ideiglenesen látható alakot is ölthetnek. 7

   Hisszük hogy a teremtett világ önmagában is kinyilatkoztatás Isten hatalmáról és bölcsességéről. A teremtés művének felfogásához mégis szükség van hitre, az emberi értelem becsületes meghódolására a Teremtő nagyszerűsége előtt.

 

Igehelyek:

 

1Móz 1.; Zsolt 33:6,9; 100:3; Jer 10:16; Zsid 11:3; Jel 4:11

2Neh 9:6; Zsolt 104; 139:13-16; Jn 1:3; ApCs 17:24; Kol 1:16

31Móz 22:14; Jób 37:9-16; Zsolt 8:5; 67:5; 104:27;
Mt 10:30; ApCs 17:15,26; Róm 8:28; Zsid 1:3; 1Pt 3:12

42Móz 20:4; Zsolt 139:5-10; ApCs 17:28,29

51Móz 2:1; Zsolt 148:2,5; Neh 9:6; Kol 1:16

62Sám 14:20; Zsolt 103:20; Dán 7:10; Ef 1:20,21;
Kol 2:18; Jel 5:11; 19:10

72Kir 19:35; Zsolt 34:8; 91:11; 103:21; Mt 13:39,49;
Mk 16:5; Lk 1:26-34; ApCs 5:19; Zsid 1:14

8Zsoll 95:3-6; 104:24; Róm 1:19,20; Zsid 11:3

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »