A Szentírás

   Hisszük, hogy a Szentírás, az Ószövetség  és az Újszövetség  kanonikus könyve, Isten kinyilatkoztatott Igéje. Szerzőit a szöveg megírásakor a Szent Szellem* ihlette, hogy Isten üzenetét és történelmi cselekedeteit helyesen, torzításmentesen jegyezzék le.  Ezért a Szentírás a legfőbb tekintély, amely megismertet Isten személyével, céljaival és az Általa készített üdvösséggel. A Szentírás helyesen, a Szent Szellem világosságában értelmezve az egyéni és gyülekezeti élet tökéletes szabályozója, legfőbb tanácsadónk  és az a végső mérce, amely alapján minden emberi tanítást, hagyományt és gyakorlatot megvizsgálhatunk.    Az Ó- és Újszövetség elválaszthatatlan egységet képez.  A Szentírás üzenetének középpontja az evangélium, Jézus Krisztus személye, tanítása és váltságműve, amely az Ószövetségben gyökerezik és jelentőségét az apostoli írások mutatják be.    *Isten lényével és a vele való közösséggel kapcsolatban helyesebbnek tartjuk a „szellem”, „szellemi dolgok” (a ruach, pneuma szavak megfelelőjeként) kifejezéseket, az emberi személyiséghez jobban kapcsolódó „lélek”, „lelki dolgok” helyett. Ezért a Szentháromság harmadik személyét a megszokott Szentlélek helyett Szent Szellemnek nevezzük. 

Igehelyek:

 

2Sám 23:2; Jer1:9; Ám 3:7-8; Lk 24:44; 1Thess 2:13;
2Tim 3:16; 1Pt 1:23,25; 2Pt 3:2,15,1622Móz 24:4; Józs 24:26; Jer 36:1; Lk 1:1-4;
Jn 21:24; 1Kor 2:13; Ef 3:2-5; 2Pt 1:15-213Zsolt 12:7; 19:8-10; Jn 10:35; 16:13; 17:17;
Róm 3:21; 10:17; 2Tim 3:1545Móz 4:2; Zsolt 119:18; Mt 11:25,26; Jn 14:21;
Róm 16:25,26; 1Kor 2:14; 2Kor 3:6; 2Pt 3:16; Jak 1:21,225Zsolt 119:9,11; Mt 22:29; Jn 12:47-48; Róm 15:4;
2Tim 3:16:17; Zsid 4:126Mt 28:19,20; Mk 7:8,9,13; ApCS 17:11; 2Thess 2:15;
3:6,14; Jak 1:18-227Mt 5:17-18; Lk 24:44; Jn 10:35; Zsid 1:3; 2Pt 3:1,281Móz 49:10; 2Sám 7:8-17; Ézs 9:6,7,53. rész;
Jn 5:39,40; ApCS 3:18-26; a:12; 1Kor 2:2; Kol 2:9,10

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »