A Szent Szellem munkája

Hisszük hogy a Szent Szellem örökkévaló Isteni személy. Részt vett a teremtésben.  Ő kente fel Isten szolgáit az Ószövetségben.  Ő hatalmazta fel Jézust szolgálatainak ellátására, jelen volt kereszthalálának áldozatában és feltámadásában.  Jézus Krisztus mennybemenetele után pünkösdkor – ahogy megígérte – elküldte Szellemét.  A Szent Szellem győzi meg az embereket – a hívők bizonyságételét is felhasználva – hogy bűnösök, akik csak Jézus Krisztus által válhatnak igazzá, és menekülhetnek meg a kárhoztató ítélettől. 

A Szent Szellem szüli újjá a megtérőket, kijelenti számukra és rajtuk keresztül Jézus Krisztust és Isten igazságait.  A hívőket pártfogolja, tanítja, vezeti, inti, vigasztalja, kiábrázolja bennük Jézus Krisztus jellemét („gyümölcs”)  , felhatalmazza őket szolgálatra, az evangélium hirdetésére, elpecsételi őket a teljes megváltás napjára, reménységet és üdvbizonyosságot ad. 7 Általa tudjuk imádni az Atyát, és lehetünk személyes közösségben Vele.  Hisszük, hogy minden újjászületett hívőben a Szent Szellem benne lakik.  Bibliai látásunk szerint szükség van ezenkívül arra, hogy a hívő betöltekezzen Szent Szellemmel, részesüljön a Szent Szellem természetfölötti erejében és ajándékaiban (nyelvekenszólás, prófétálás, hit, gyógyítások ajándékai, stb…). 

Hisszük, hogy a Szent Szellem elhívása és felhatalmazása (kenete) által lesz bármely keresztyén szolgálat áldott és gyümölcsöző. Nem csak egyetlen élményre, hanem folyamatosan betöltött állapotra van szükségünk.  Hisszük, hogy a Szent Szellem munkája csakis engedelmes, nyitott, tisztaságra törekvő emberi szívben lehet eredményes.  A hívő test szerinti megnyilvánulásai beszennyezhetik azt is, amit Isten Szelleme végez rajta keresztül. A Szent Szellem ereje megnyilvánulhat látványos módon is, de nem a külső megnyilvánulásokat és élményeket kell követnünk, hanem Isten személyét, vezetését, akaratát, megszentelő munkáját.  Hisszük, hogy a Szentírás kinyilatkoztatása teljes és lezárult. A Szent Szellem ma is küldhet üzenetet, de az nem módosíthatja, és nem egészítheti ki a Szentírást, csak alkalmazza annak üzenetét. 

Igehelyek:

1Móz 1:2; Zsolt 139:7,8; ApCs 5:3,4; Róm 8:27; 1Kor 2:10

22Móz 31:3; Józs 63:11; 1Sám 16:13; 2Pt 1:20,21

3Ézs 61:1; Mt 3:16; 12:28; Lk 1:35; 4:14,18,19; Róm 8:11; Zsid 9:14

4Jn14:16; 16:7; ApCs 1:8; 2:16-18,23

5Jn 3:5; 16:7-11; Róm 1:3,4 1Kor 2:10-14; 1Jn 4:13

6Jn 14:26; 15:26; 16:13;Róm 8:9,16; Ef 3:16; Gal 5:22; Jel 2:7

7Róm 5:5; ApCs 1:8; 13:2; 1Kor 12:4; 2Kor 1:21,22; Ef 1:13,14

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »