A Sátán és a démonok

  Hisszük, hogy létezik a Sátán, aki teremtett, személyes szellemi lény. Egyike volt a legfőbb angyaloknak, de felfuvalkodott és fellázadt Teremtője ellen. Lázadásában követte ót az angyalok egy része is, akikből akaratának végrehajtása érdekében működő sereget szervezett. Ezekből lettek a démonoknak nevezett tisztátalan, gonosz szellemek is, akik képesek az embereket testileg gyötörni, és gondolkodásukat befolyásolni, amennyire lehetőségük nyílik rá. 

   Hisszük, hogy a Sátán Isten és az ember legfőbb ellensége, minden bűn és gonoszság eredete. Sorsa az örök ítélet, ahova az embereket is igyekszik magával rántani.  Különösen gyűlöli a megváltott, hatalma alól kiszabadult hívőket. Igyekszik lerombolni éket, családjaikat és gyülekezeteiket, de ők győztessé válnak felette Jézus Krisztusban. 

Igehelyek:

 

Móz 3:1-5; Jób 1:6; Ézs 14:12-17;
Ez 28:11-17; 2Kor 11:15 Jel 12:3,9; 20:2

2Dán 10: 13,21; 12:1; Mt 12:22-30;
Mk 5:2-13; ApCs 5:3; Ef 6:12; Jel 12:4

3Jób 1:9-11; Zak 3:1,2; Mt 4:1; 13:39;
Jn 8:44; 2Kor 4:4; 1Jn 3:8; Jel 12:10

4Mt 8:29.; 25:41; Júd 6; Jel 20:10-15

5Mk 16:17; Ef 6:11; Kol 2:15; Zsid 2:14;
Jak 4:7; 1Pt 3:18; 5:8; 1Jn 5:18; Jel 12:10,11

 

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »