A gyülekezet vezetése és szolgálatai; külső kapcsolatok

Hisszük, hogy Isten elhív egyes tagokat, hogy a gyülekezet egészéért vagy egyes szolgálati területeiért felelősséget hordozzanak, és másokat vezessenek. 1 A gyülekezet vezetősége Isten elhívását és a hívő jellembeli érettségét felismerve állít szolgálatba és ruház fel tekintéllyel embereket, 2 akiknek példamutató élettel, hűséggel, alázattal és szeretettel kell szolgálatukat ellátni. Nem kényszeríthetnek, nem manipulálhatnak és nem vezethetnek félre másokat. 3 A vezetőket és szolgálattevőket munkájukért tisztelet illeti meg, tekintélyüket nem szabad rombolni, aláásni. 4

A gyülekezet vezetőinek felelőssége, hogy a Szentírás alapján segítsék, őrizzék és építsék a közösség működését, erkölcsi és tanításbeli tisztaságát, valamint tagjainak egészséges hitét és életgyakorlatát. 5 Ennek legfőbb eszköze a helyesen hirdetett Ige és a példamutatás. 6Hisszük, hogy létezik egyetlen, időben és térben egyetemes, láthatatlan Egyház, melynek feje Jézus Krisztus, és amelyhez csak valóban megtért, újjászületett hívők tartoznak. 7Egyetlen fennálló felekezet vagy gyülekezet sem képviseli ezen Egyház teljességét. 8

Hisszük, hogy a keresztyének egymás iránti szeretettel, egységgel, egymást különbnek tartva bizonyíthatják a világ előtt, hogy Jézus Krisztus követői. Tartózkodunk attól, hogy más keresztyén közösségeket támadjunk, elítéljünk vagy gyalázzunk; viszont fontosnak tartjuk kinyilvánítani, hogy milyen tanításokat vagy életgyakorlatot tartunk helyesnek és milyeneket elfogadhatatlannak. 9 Nem hisszük, hogy az igazi krisztusi egység megvalósítható lenne az evangélium üzenetének, a Szentírás tekintélyének és a Szent Szellem munkájának félretételével, pusztán szervezeti úton. Nem vállalunk szellemi közösséget bármi olyan vallási irányzattal, amelynek alapját nem Jézus Krisztus személye és váltságműve képezi. 10

Igehelyek

 

Ef 4:11-12,; ApCs 6:3, 13:la,2; Róm 12:6a,8; Tit 1:5

2 ApCs 6:6; 13:3; 1Tim 3:2-13; 4:14; 2Tim 2:2

3 Mt 20:25-28; Jn 13:12-16; ApCs 20:28; Fil 2:5-8;
1Tim 4:12; 2Tim 2:24,25; 1Pt 5:1-3

4 1Thess 5:12,13; 1Tim 5:17-19; Zsid 13:7,17

5 Mi 18:15-17, 1Kor5:11; Gal 6:1; IThess 5:14,15;
Zsid 10:24,25; 1Pt 1:14-16,22; 1Jn 4:1

6 1Thess 2:5-12; 2Thess 3:6,14,15; 1Tim 4:6,16;
2Tim 3:10,16,17, 4:2

7 Jn 10:16; 1Kor 12:13; Ef 1:22,23

8 Róm 12:4,5; 1Kor 1:10-13; 3:3; 12:20-23; Ef 1:22,23

9 Jn 13:34-35; 17:20,21; Ef 1:22,23

10 Mt 28:19,20; Jn 14:6; 2Kor 6:14,16-18; 1Jn 4:1-6

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »