Bemerítés és úrvacsora

Jézus Krisztus elrendelése alapján az evangélium üzenetére megtéréssel válaszoló testvéreinket bemerítjük.  Hisszük, hogy a bemerítés nyilvános megvallása és kiábrázolása annak, hogy a hívő meghalt régi bűnös életének és feltámadt új életre Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által, egyesült Ővele  és az Ő Testével, az Egyházzal. A bemerítés feltétele, hogy az abban részesülő hitet tudatos, érett döntés alapján megvallja, üdvösségében bizonyos legyen, szakítson a bűnnel, ismerje meg és önként vállalja a bemerítés szellemi tartalmát.  A bemerítést egyszeri víz alá merítéssel gyakoroljuk az Atya, Fú, Szent Szellem nevében. A közösségben született gyermekeket a gyülekezet előtt megáldjuk (gyermekbemutatás). 

Jézus Krisztus elrendelése alapján gyakoroljuk az úrvacsorát: emlékezünk rá, hirdetjük az Ő halálát, hálát adunk neki és várakozunk a Ő visszajövetelére.  Hisszük, hogy az úrvacsora jegyei Krisztus értünk áldozott testének és bűneinkért kiontott vérének jelképei.  Az úrvacsora áldást jelent a résztvevőknek azáltal, hogy megerősödnek az Úr Jézus Krisztussal és egymással való szövetségi közösségben, a jelenlévő Szent Szellem munkája által.  Az úrvacsorában áldással csak az vehet részt, aki megtért, újjászületett, felismert bűneitől megtisztult, Istennel és embertársaival rendezett kapcsolatban él. Az úrvacsorát közösen megáldott kenyérrel és borral vesszük. Nem hisszük a jegyek átlényegülését. 

Igehelyek:

Mt 3:13-15. 28:19; ApCs 2:38; 8:12; 10:47,48

2Róm 6:3-5,11; 1Kor 12:13; Gal 3:27; Kol 2:11,12

3Mk 16:16; ApCs 2:41; 8:36-38; 16:33,34; Zsid 11:1,2

4Mt 3:6,16; 28:19; Mk 10:13-16; Lk 2:22,28a,34a; Róm 6:3-5

5Lk 22:16-20; ApCs 2:42,46; 1Kor 11:23-26

6Mt 26:26-28; 1Kor 10:16

7Mt 26:28; 1Kor 10:17

 

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »