Az egy igaz Isten

 

   Hisszük, hogy egyetlen élő, valóságos, személyes és örök Isten van,  aki mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló, tökéletes bölcsességű, változhatatlan szellemi valóság. Teljesen szent: tiszta, igaz, bűngyűlölő, igazságos és kegyelmes.  Ő minden szándék és cselekedet tökéletes bírája.  Ő a szeretet: jóságos, irgalmas, hűséges, türelmes és önzetlen. 5 Minden látható és láthatatlan valóság megteremtője, eredete, oka és célja.  Egyedül méltó imádatunkra, teljes szeretetünkre és engedelmes, bizalomteli odaszánásunkra. 

   Tökéletes, végtelen lénye fölül áll értelmünk befogadóképességén, csak annyit foghatunk fel Belőle, amennyit Ő jelentett ki a számunkra. 

   Hisszük, hogy az egyedülvaló Isten három személyben nyilatkoztatta ki magát, mint az Atya, a Fiú és a Szent SzeIIem örökkévaló tökéletes egysége: 

   Az Atya, aki mindent eltervezett, és mindenek fökött egyedül saját szándékától vezetve uralkodik,  aki kijelentette magát a Fiún keresztül, és a Szent Szellem által, hogy az ambert szeretó, boldog közösségébe vonja; 

   A Fiú, aki az Atyával egylényegű örök Isten,  de emberré vált, hogy kijelentse az Atyát és elvégezze a megváltás művét; 

   A Szent Szellem, az Atya és a Fiú Szelleme, aki személyes jelenlétük hordozója, akaratuk kinyilatkoztatója és véghezvivője,  aki eljuttat minket a megváltás minden igazságának megismerésére és megélésére. 

Igehelyek:

 

2Móz 3:14; 5Móz 6:4; Ézs 44:6-28; Jer 10:10;
Dán 6:26; 1Kor 8:5,6; 1Tim6:15,16; Jel 4:9
1Móz 18:14; Lk 1:35-37; Zsolt 139:1-10; 104:24; Jer 23:23,24;
Róm11:33,34; 5Móz 23:19; 1Sám 15:29; Jn 4:24; 1Tim 1:17
1Sám 2:2;Zsolt 11:7; 116:5; 136:1; Ézs 59:2; Ez 39:7; Tit 2:11; 1Jn 3:9
Zsolt 76:10; Préd 12:16; Jer 17:10; Jn 5:22-30;
Róm 1:18-20; 1Pt 1:17; Jel 16:7
2Móz 34:6; Mk 6:35; Jn 3:16; Gal 5:22; Ef 2:4;
2Tim 2:13; Jak 1:17; 1Jn 4:16
1Móz 1,2 rész; Apcs 17:24-26; Kol 1:16; Zsid 11:3; Jel 4:11
5Móz 6:5; Zsolt 95:6; Jel 4:10-11; 15:4
5Móz 29:29; Jób 11:7; Ézs 40:13,14,25;
Jn 1:18; Róm 1:20; 1Kor 2:9,10; Zsid 1:1,2
Mt 3:16,17;28:19; Jn 16:14,15; 1Kor 12:4-6; 1Pt 1:2; 1Jn 5:7
Zsolt 96:10; Jn 14:28; 1Kor 15:25-28; Ef 1:11
Lk 11:13; Jn 12:49; 16:14,15; Róm 8:15;
Gal 1:3,4; Zsid 1:2,3; 1Jn 5:20
Jn 1:1-3; 5:23; 8:58; Róm 9:5; Fil 2:6;
Kol 1:15,16; 2:9; Zsid 1:2-3; 1Jn 5:20
Mik 5:2; Mt 1:18,20-23; Lk 1:30-35; 4:18,19;
Jn 1:14-18; 3:16,17; 14:8-11; Fil 2:7-11
Mik 5:2; Mt 1:18,20-23; Lk 1:30-35; 4:18,19;
Jn 1:14-18; 3:16,17; 14:8-11; Fil 2:7-11
1Móz 1:2; Jób 33:4; Zsolt 104:30; Mt 12:18,28;
Lk 1:35; 4:1,14,18a; 2Kor 3:17, Zsid 9:14; ‘Pt 3:18,19
Jn 3:5; 15:26; 16:13,14; Róm 5:5; 8:11;
1Kor 12:3; Gal 4:6; 2Thess 2:13

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »