A szentírás

A szentírás

Hisszük, hogy a Szentírás, az Ószövetség 39 és az Újszövetség 27 kanonikus könyve, Isten kinyilatkoztatott Igéje. (1) Szerzőit a szöveg megírásakor a Szent Szellem* ihlette, hogy Isten üzenetét és történelmi cselekedeteit helyesen, torzításmentesen jegyezzék le. (2) Ezért a Szentírás a legfőbb tekintély, amely megismertet Isten személyével, céljaival és az Általa készített üdvösséggel. (3) A Szentírás helyesen, a Szent Szellem világosságában értelmezve az egyéni és gyülekezeti élet tökéletes szabályozója, legfőbb tanácsadónk (4) és az a végső mérce, amely alapján minden emberi tanítást, hagyományt és gyakorlatot megvizsgálhatunk. (5)Az Ó- és Újszövetség elválaszthatatlan egységet képez. (6) A Szentírás üzenetének középpontja az evangélium, Jézus Krisztus személye, tanítása és váltságműve, amely az Ószövetségben gyökerezik és jelentőségét az apostoli írások mutatják be. (7)* Isten lényével és a vele való közösséggel kapcsolatban helyesebbnek tartjuk a „szellem”, „szellemi dolgok” (a ruach, pneuma szavak megfelelőjeként) kifejezéseket, az emberi személyiséghez jobban kapcsolódó „lélek”, „lelki dolgok” helyett. Ezért a Szentháromság harmadik személyét a megszokott Szentlélek helyett Szent Szellemnek nevezzük.Vonatkozó igék a Bibliában:(1) 2Sám 23:2; Jer1:9; Ám 3:7-8; Lk 24:44; 1Thess 2:13; 2Tim 3:16; 1Pt 1:23,25; 2Pt 3:2,15,16(2) 2Móz 24:4; Józs 24:26; Jer 36:1; Lk 1:1-4; Jn 21:24; 1Kor 2:13; Ef 3:2-5; 2Pt 1:15-21(3) Zsolt 12:7; 19:8-10; Jn 10:35; 16:13; 17:17; Róm 3:21; 10:17; 2Tim 3:15(4) 5Móz 4:2; Zsolt 119:18; Mt 11:25,26; Jn 14:21; Róm 16:25,26; 1Kor 2:14; 2Kor 3:6; 2Pt 3:16; Jak 1:21,22(5) Zsolt 119:9,11; Mt 22:29; Jn 12:47-48; Róm 15:4; 2Tim 3:16:17; Zsid 4:12(6) Mt 28:19,20; Mk 7:8,9,13; ApCS 17:11; 2Thess 2:15; 3:6,14; Jak 1:18-22(7) Mt 5:17-18; Lk 24:44; Jn 10:35; Zsid 1:3; 2Pt 3:1,2

Translate »