Return to Tanítások

Rick Joyner

2007-AZ ÍRÁSOK, PRÓFÉCIÁK, ÁLMOK ÉS LÁTÁSOK FOKOZÓDÓ KIJELENTÉSÉNEK ÉVE
2006. December 29.
“Sokan fognak hirtelen más régióba felvétetni, látásokat látnak az Ő Királyságáról, és azokról a dolgokról, amelyek a földre következnek”
Különleges és meghosszabbított (kiterjesztett) kegyelem a győzelemre
Az újévben az Úr ismét kegyelmet ad népének, hogy képesek legyenek megtartani újévi fogadalmaikat. Sokan tapasztaltak különböző területeken áttöréseket 2006-ban és több éves vereség után kezdték megízlelni a valódi győzelmet. Mindazonáltal sokan nem ölelték magukhoz ezt az Úrtól kapott kegyelmet, ez azonban ki lesz terjesztve a 2007. évre. Akik ezt hittel és hosszútűréssel megragadják, győzelmet fognak tapasztalni, és új életet kezdenek, melyet inkább a győzelmek, és nem a vereségek fognak fémjelezni.
Az újévben sok keresztény kezd “győztes gondolkodással” járni, amely áttöréseket teremt, mely sokakat szabaddá tesz. A győzedelmes élet hamarosan a keresztények ismertető jelévé válik.
Az Úr, minket visszatartó erősségek legyőzésére adott különleges kegyelme (amit most kiterjeszt), nem jelenti azt, hogy nekünk nem szükséges ehhez saját önfegyelmünket hozzáadnunk. Az önkontrol a szellem gyümölcse és annak evidenciája, hogy valaki valóban engedelmeskedni akar az Úrnak, és valóban követni akarja Őt.
“Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1 Pét. 1.13-16)
Az Úr kegyelme gyengeségben bizonyul tökéletesnek, és Ő ismeri gyengeségeinket, és kegyelmet ad azoknak, akik valóban vágynak rá, hogy szabadok legyenek. Ennek a vágynak evidenciája a neki való hódoló odaadás, az eltökélt elhatározás, és a fegyelmezett életvitel, amelyhez az Úr kegyelmét hozzáadja, nem az egyszerű, hanem a totális győzelemig.
A közelgő békesség, öröm és kijelentések
“Sok titkát jelenti ki prófétáinak és hűséges barátainak…”
Ez az év több lehet számunkra egy egyszerűen győztes évnél; lehet az életünk legjobb éve. A gyozelemben öröm van és békesség, amit sokkal többen fognak tapasztalni ebben az évben, és ez egyre inkább fertőző lesz: “mert az Istennek Királysága nem evés és ivás, hanem igazságosság és békesség és öröm a Szentszellemben” (Róma 14.17)
Ha odaszánjuk magunkat az igazságos életvitelre, ami annak cselekvése, ami helyes az Úr szemében, akkor ismerni fogjuk a növekvő békességet és örömet, amelyet a félelembe és gyötrelembe süllyedő világban természetfelettinek fognak felismerni. Akik valóságban követik az Urat, azok egy más szellemet fognak bemutatni, mely által oly módon fognak kiemelkedni, amely drámaian meggyőző lesz azok számára, akik nem szolgálják Őt.
Ez az írások, próféciák, álmok és látások növekvő kijelentésének éve lesz . Sokan hirtelen azon kapják magukat, hogy egy más régióba ragadtattak, és látásokat látnak királyságáról és a dolgokról, amik a földre következnek. Sok titka kijelentetik prófétáinak és hűséges barátainak, de még ennél is nagyobb, hogy népe közül sokan keresik és megtalálják Őt.

Látomás a folyékony folyóról
“A keresztények szeretetükről válnak ismertté.”
Folyékony “ezüst és arany” folyót láttam trónjából a földre áradni. Akik megtalálták ezt a folyót, és ittak belőle, megelégíthetetlenül szomjasakká váltak Istenre. Ennek hatására elkezdték a forrásáig, a trónon ülőig követni e folyót. Akik pusztán csak Őfelé fordultak, több fényt kezdtek látni, és ösvényük világosabbá vált.
Az ezüst a megváltásról szól . E folyó ezüstje a felénk áradó megváltásról szól, ami ha veszünk belőle, elkezdi mindent megváltó munkáját életünkben, -beleértve a kapcsolatokat, hibákat, sőt a baleseteket és az ellenség támadásait is, melyek sebesült állapotban hagytak minket vagy szeretteinket. Ő mindezeket javára fordítja azoknak, akik Őt szeretik, akik az Ő céljai szerint elhívottak. Akik valóban szeretik Őt, keresik Őt.
Az arany az Isteni természetről beszél . Akik ebből a folyóból isznak, miközben ezt teszik, átváltoznak az O természete szerint. Akik szellemi rothadás állapotába ragadtak, elkezdik a kiemelkedést és legyőzik a személyes erősségeket, amelyek már hosszú ideje visszatartották őket, és valóságban kezdik bemutatni a Szellem ajándékait. A keresztények szeretetükről lesznek ismertté.
A legnagyobb ajándék, amit egy ember bírhat, az Isten iránti éhség és szomjúság, és az O útai megismerésének mély vágya, – ez növekedni fog az Őt keresőkben. Ha válaszoltok erre az éhségre, jobban meg fogjátok ismerni Őt és az Ő hangját, és szorosabban fogjátok követni Őt, mint valaha. Az Úr békéje és jóindulata lesz rajtatok, ami életetek legtermékenyebb, gyümölcsöző időszakának lesz kezdete .

Időzés az Úrral
“Keressétek magának az Igének a hangját, ne csak igéit.”
Radikális változás következik azok életében, akik lerázzák magukról az uralkodó langymelegséget, és teljes szívvel keresik az Urat és akaratát életükre. Azonban e radikális változások legtöbbje nagyon szerényen fog elkezdődni. Ha arra érzel hívást, hogy napi egy órát eltölts az Úrral imában, de problémáid voltak ennek kivitelezésében, akkor kezdd napi öt perccel.
Emlékezzetek, bármilyen feladat kivitelezhető, ha elég kis lépésekre bontjuk le ezeket. Sokan hamar frusztráltakká fognak válni, ha megpróbálják napi egy órával kezdeni, de öt percre mindenki képes. Ha naponta csak öt percet vesztek, ahogy az imához és az Úr Jelenlétéhez hozzászoktok, hamarosan azt veszitek majd észre, hogy ez tíz, majd húsz perccé válik. Mire az év vége elérkezik, nehézségbe fog ütközni, hogy mindössze napi egy órára korlátozzátok az imát.
Hasonlóképpen, hiszem, hogy minden hívőnek szükséges naponta időt tölteni az Igével, máskülönben szellemi életük a legjobb esetben is vérszegénnyé válik. Ne próbáljatok azonban túl sokat olvasni. Kezdjétek napi egy fejezettel. Ahogy éhségetek növekszik, úgy emeljétek fokozatosan ezt. Keressétek magának az Igének a hangját, ne csak igéit.
Sokan mély változásokat éltek át életükben azáltal, hogy TV böjtöt gyakoroltak. Sokan annyira megváltoztak, hogy kidobták TV-jüket. Ha a TV kiszívja életeteket, ellopván az Úrral vagy családotokkal töltendő minőségi időt, akkor heti egy estére kapcsoljátok ki, és töltsétek ezt az időt az Úrral, vagy beszélgessetek családotokkal-ez képes megváltoztatni életeteket és az övékét.
Ismét, ha ezt heti egy este megteszitek, hamarosan egy újabb este hozzáadását fogjátok igényelni. Nem kell hozzá sok idő, és azt veszitek észre, hogy már alig kapcsoljátok be a TV-t, és ekkor is céllal, nem csak úgy találomra, hogy valami szórakoztatóra leljetek, ami általában egy üres, cél nélküli szellemi élet tünete.

Újra igazodó életek
Akik 2007-ben az Urat keresik, meg fogják látni, hogy azt munkálja, hogy életüket saját céljaihoz igazítsa. Ez sokaktól bizonyos változtatásokat fog követelni, beleértve a földrajzi helyváltoztatást, munkahelyi változtatást, stb. A változás nehéz lehet, de megéri. Nagyrészt arról szól, hogy az Úr újra rugalmassá tesz minket, hogy képessé váljunk Szelleme új borának megtartására.
A folyóval, amelyet Trónjából kibocsát, sok új gyülekezet, sőt új mozgalom veszi majd kezdetét száraz helyeken. Folyók kezdenek áradni sivatagokban. Minden Őt kereső száraz és éhes lélek új és friss módon ízleli meg az Ő életét ez évben.

Prófétai előrenyomulás
Azt is láttam, amint az Úr végzettségi bizonyítványokat oszt ki prófétikusan megajándékozott személyeknek. Sokan, akik hűségesen munkálkodtak egy szinten, azonnal a következőre emeltetnek. Ezek csaknem mindegyike az általános iskolából emeltetik a középiskolába, de ez egy jelentékeny előrehaladás, és hamarosan a prófétai szolgálat széleskörű hitelképessége jön az egyházra. Ez növekvő várakozást és reményt hoz a helyi gyülekezetek tömegei számára, melyek hasonlóképpen kezdenek az Úr dolgaiban előrelépni.

Nyomorúságok átimádkozása
Láttam a világ nyomorúságának hőérzékélő mértékét, ami emelkedett. A bajok fokozódni fognak, különösen a természeti katasztrófák, de a nemzetek közti konfliktusok is. Azonban az Úr visszatartja, és népe imáira való tekintettel, amely szintén emelkedni fog ebben az évben, nem fogja megengedni, hogy ezek egy előre megszabott határt átlépjenek. Sok baj meg van engedve, mivel népe nem imádkozik, és ezek fogják ráébreszteni népét arra a fennhatóságra, amellyel ima által rendelkeznek.
Akik hiábavaló képzelgéseiket és aggódásaikat közbenjárássá változtatják, ezzel nem csak saját életüket fogják megváltoztatni, hanem sokakét másokét is. Az elkövetkezendő két év során úgy fogja Isten népe keresni az imára szánt időt, mint a mindennapi kenyeret. Azután pedig olyanná lesz számukra, mint az oxigén, amikor népe nem igen lesz képes lélegezni úgy, hogy eközben ne imádkozna.
Háza imádság háza lesz.

Rick Joyner

Translate »