Return to Tanítások

A feltámadás bizonyítékai

A leglényegesebb csoda: FELTÁMADÁS – tényleg megtörtént?
TÉNY, amit nem vitatnak: ÜRES SÍR.

A feltámadás hírét egyetlen napig sem lehetett volna fenntartani Jeruzsálemben, ha a sír üres voltát nem állapították volna meg tényként minden érintett számára!

 
Ájulás-elmélet: Jézus nem halt meg, csak elájult. Magához térve elmozdította a követ és elosont az õrség mellett- 1-1,5 tonnás kõ – képtelenség lett volna megtenni.- 14-16 katona

Az asszonyok rossz sírhoz mentek……é s a zsidók, meg az őrség is…

Rómaiak ellopták… – A rómaiak azért voltak ott, hogy a rendet fenntartsák, semmi érdekük nem volt a zsidók vallási vitájába beleavatkozni. Ráadásul semmit sem tudtak a feltámadás várásáról.

Zsidók ellopták… – Felmutathatták volna bizonyítékul a keresztények ellen, és összetört volna egyszer s mindenkorra a mozgalom.

A zsidók állítása: a tanítványok ellopták…- Tény: Mesterük halott, és igazából nem is hittek a feltámadásban (csak utána értették meg Jézus szavait). Féltek, bezárkóztak.- Néhány nap múlva minden megváltozott: hírdették a feltámadást, aztán terjesztették az örömhírt a „a föld végsõ határáig”. Mi okozta ezt a változást?

Nyertek-e valamit azzal a tanítványok, hogy ragaszkodtak Jézus feltámadása hírének továbbadásához? Nem! Semmi földi hasznuk nem volt belőle, sőt, legtöbbjük életének vége tragikus kimenetelű lett. Néhány példa:

András – keresztrefeszítették

Barnabás – a zsidók megkövezték

Bertalan – bottal agyonverték

Fülöp – megkorbácsolták majd megfeszítették

Jakab (Jézus testvére) – megkövezték

Ifj. Jakab – ledobták a templom csúcsáról

Jakab (Zebedeus fia) – kard által

Júdás – keresztre feszítették

Lukács – felakasztották

Márk – lábainál fogva végigvonszolták az utcákon, majd megégették

Mátyás – megkövezték, majd lefejezték

Máté – kard által

Pál – lefejezték

Péter – megkorbácsolták, majd fejjel lefelé keresztrefeszítették

Simon – keresztrefeszítették

Taddeus – lenyilazták

Tamás – lándzsával átdöfték

Modern vizsgálatok a feltámadás bizonyítékairól

Lord Darling, legfelsobb bíróság elnöke „Sokan, akik megpróbálták a feltámadást megcáfolni, a bizonyítékok láttán Krisztusba vetették hitüket”(Verdict on the Empty Tomb, – 1926 – London – Church Pastoral Aid Society)
Simon Greenleaf, Harvardi Egyetem jogi tanszékének vezetője. Könyve: Jogi bizonyítékok alapelvei. Hallgatók kérése: tesztelje le Krisztus feltámadásán! „Nincsen jobban dokumentált történelmi bizonyíték”(The testimony of the Evangelist Examined by the Rules of Evidence Administered in the Courts of Justice – 1874 – London – Reprint: 1964, Baker Book House)
Lord Lyttleton és Dr. Gilbert West, Oxfordi tanárok. Meg akarták cáfolni a feltámadást és ezzel lerombolni a kereszténység mítoszát. Mindketten megtértek. (The conversion of St. Paul – 1929 – New York – American Tract Society)
Frank Morrison, brit jogász. Könyvet akart írni a feltámadás tagadásáról. A könyv megszületett, címe: Ki mozdította el a követ? – viszont a feltámadás melleti bizonyítékokról szól. (Who Moved the Stone? – 1971 – Zondervan)

Pál azt mondja: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.”(1 Kor. 15.14)
A keresztények Krisztus Feltámadását konkrét történelmi ténynek tekintik. A Feltámadás hite a keresztyén hit egyik alappillére. E hit alapjául az üres sírról és a feltámadott Krisztus megjelenéseirõl szóló apostoli tanúságtételek szolgálnak. Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor a keresztyének hite nem túl sokat érne, mivel a feltámadás a halál legyõzésének és Jézus isteni voltának bizonyítéka. Maga Jézus azt állította, hogy feltámad halottaiból a harmadik napon, tehát, ha Jézus valóban feltámadt a halottak közül, akkor feltételezhetjük azt is, hogy minden állítása, amit csak mondott, igaz!
(Ján. 18.37-38)”..Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra. Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság?”
Pilátus nem csupán a jelenlegi pillanatra vonatkozóan tette fel ezt a kérdést Jézusnak, hanem az élet igazságára volt kíváncsi. Mi az IGAZSÁG? Az igazság a megváltás beteljesedése. Azzal, hogy meghalt a mi bűneink miatt, bemutatta az engesztelő áldozatot értünk, utat nyitott nekünk a menybe. Jézus Krisztus igazsága célt és értelmet ad az életnek. Aki ismeri az igazságot, a dolgok mögé lát és tud különbséget tenni jó és rossz között.
Egyedül Jézus Krisztus adhat örömteli, boldog, beteljesedett életet!

Translate »